Hva er NCET

Landsrådet for eelam tamiler i Norge eller NCETstår for Norwegian Council of Eelam Tamils. En landsdekkende organisasjon basert på demokratisk folkelig deltakelse blant Eelam tamiler i Norge. Vårt mandat er basert på å håndtere anliggender av Eelam tamiler i Norge, på den internasjonale arenaen og i Eelam tamilenes hjemland.