Situasjon i dag har gjort vond verre for tamilene. Om lag 40 000 tamiler mistet livet bare i første halvdel av 2009. Den singalesiske militære har erobret tamilske områder fult siden mai 2009. Mer enn 100.000 uskyldige sivile er fortsatt i interneringsleire. Det er over en million internt fordrevne tamiler på øya.

store områder som tradisjonelt tilhørte tamiler er under militær okkupasjon, og det finnes ingen planer for gjenbosetting. Det bygges buddhistiske monumenter, og bosettes singalesiske familier i okkuperte tamilske områder

Tamilene får ikke bosette seg tamilske områder. Regjeringen har lagt store planer for bosetting av singalesere i tamilske områder.
Den nåværende regjeringen har vært mer nasjonalistisk og sjåvinistisk en sjenerøs. Regjeringen endrer ikke sin politikk overfor tamilene, etter krigen. Derfor få ikke tamilene fritt politisk spillerom. Da er det vanskelig å bygges freden. Regjerning er opptatt av å finne en regjeringsvennlig tamil i politikken. Disse er upopulære i deler av tamilske befolkningen.